Wimper extensions 

Bij wimper extensions worden kleine haartjes op de natuurlijke wimpers geplaatst met een speciale lijm. 

Er bestaan 2 soorten one by one en russian volume: 

- One by one: hier wordt een haartje op elke natuurlijke wimper geplaatst. Dit is het meest natuurlijk.

- Russian volume: hier worden 2, 3, 4, 5 of 6 haartjes op een natuurlijke wimper geplaatst. Dit zorgt voor een volumineuze look.

Lashlifting

Bij lashlift worden de natuurlijke wimpers gekruld en gekleurd. Dit houdt tot 6 weken.

Henna Brows

Bij henna brows worden de wenkbrauw haren en de huid mee gekleurd. Dit blijft tot 6 weken. 

Gelnagels

Medische pedicure 

Make-up

Gelaatsverzorging 

Waxen 

Permanente make-up Powderbrows

Powder brows is een techniek van permantente make-up. Bij powder brows wordt een subtiel poedereffect gecreëerd. Het blijft tussen 1,5 tot wel 3 jaar. De intesiteit van de kleur vervaagt nog meer dan 50%. Waardoor de wenkbrauwen een natuurlijke uitstraling krijgen. Ze zijn voller en blijven altijd in vorm.

Voorwaarden voor powder brows:

  • 24 uur voor de behandeling geen alcohol, koffie of drugs innemen (ook frisdrank).
  • Niet zwanger zijn of borstvoeding geven. Ook niet indien ze zwanger proberen te geraken, ivf, … (4 maanden wachten bij zwangerschap & 12 weken na borstvoeding).
  • Geen antibiotica of cortisone.
  • Geen aspirine.
  • Geen zware hartaandoeningen.
  • Geen epilepsie.
  • Geen kanker of chemo/ bestralingen (6 maanden erna kan de ingreep doorgaan).
  • Algemeen in goede gezondheid verkeren.
  • Geen botox of fillers (4 weken wachten na de ingreep).
  • Niet binnen de 3 maanden PMU of tatoeage weg laten laseren.

Prijslijst

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MeliHof Beauty & Fashion en de cliënt/ opdrachtgever waarop MeliHof Beauty & Fashion voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor overval deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2

Inspanning Melihof Beauty & Fashion

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.

3. MeliHof Beauty en Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt versterkte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijzigingen van de behandeling.

Artikel 3

Afspraken

1. Wanneer de cliënt niet komt opdagen/ afspraak vergeet/ 20 minuten te laat is of korter dan 24 uur de afspraak annuleert (zonder geldige reden) —> wordt 50% van de behandeling aangerekend wegens verloren tijd.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 

2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand.

Artikel 5

Betaling 

1. MeliHof Beauty & More vermeldt prijzen van de behandeling op de website en in het salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

3. De cliënt dient vooraf of direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Bancontact te voldoen.

4 Wanneer een opdrachtgever/ cliënt 1 maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is MeliHof Beauty & Fashion gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor de rekening van de opdrachtgever/ cliënt.

Artikel 6

Aansprakelijkheid 

1. MeliHof Beauty & Fashion is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt versterkte onjuiste en/ of onvolledige informatie over algemene voorwaarden MeliHof Beauty & Fashion, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. MeliHof beauty & Fashion is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 7

Klachten 

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, binnen 5 dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van MeliHof Beauty & Fashion.

2. MeliHof Beauty & Fashion moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Artikel 8

Garantie

1. MeliHof Beauty & Fashion geeft d cliënt 5 dagen garantie op de behandelingen en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.  

4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9

Beschadiging en diefstal 

1. MeliHof Beauty & Fashion heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/ of ruimte waar MeliHof Beauty & Fashion is gevestigd.

2. MeliHof Beauty & Fashion meldt diefstal bij de politie.